Total Cost of Ownership

Één van de belangrijkste redenen om vandaag in te zetten op elektrische wagens is de kostprijs: voor veel bedrijven is het vandaag goedkoper om elektrisch te rijden. Niet onbelangrijk: zowel de werkgever als de werknemer profiteert in veel gevallen. Bedrijven berekenen hiervoor de totale kosten of “Total Cost of Ownership” (TCO). In de TCO zijn alle kosten van het voertuig inbegrepen:

Leaseprijs

De leaseprijs hangt af van het model, de looptijd en kilometrage. In dit voorbeeld kiezen we voor een vergelijking tussen drie auto’s in het populaire D-segment. (BMW 3-reeks, Audi A4, Mercedes C-klasse, Tesla Model 3, Polestar 2 …)

Voor bedrijven is het belangrijk dat ze niet alleen het leasebedrag exclusief btw meetellen, maar ook de niet-recupereerbare btw. Want een bedrijf kan maar een deel van de btw-kosten recupereren. De fiscus laat verschillende btw-regimes toe. De meest gangbare? Dat is de forfaitaire regeling waarbij maar 35% van de btw gerecupereerd kan worden, en dus 65% als kost wordt aanzien. Op de lease-offerte staat dan “leaseprijs inclusief 65% niet-recupereerbare btw”.

Brandstofkosten

De brandstof- en elektriciteitsprijzen zijn een belangrijk deel van de TCO. In functie van de maandelijkse kilometrage en het verbruik kunnen de kosten sterk oplopen. Er zijn vier factoren die de kosten bepalen:

 • Het verbruik van het voertuig, uitgedrukt in kWh/100 km (elektrisch) of L/100 km (brandstof) volgens fabrieksopgave. Dit is het verbruik dat volgens een erkende testcyclus (de “WLTP” cyclus) wordt gereden.
 • De verbruiksfactor: de verbruiksresultaten uit de testcyclus komen niet overeen met de verbruikscijfers in de praktijk. Voor een reële kosteninschatting nemen we aan dat het 25% hoger ligt.
 • De brandstof- en elektriciteitsprijzen, voor elektrische wagens is het belangrijk om te kijken waar de auto’s worden opgeladen. Voor thuisladen bedraagt de vergoeding 0,30 €/kWh*, voor werkladen ligt de kWh-prijs tussen 0,15 en 0,25 €/kWh, voor publiek laden tussen 0,30 en 0,45 €/kWh en voor snelladen tussen 0,60 en 0,80 €/kWh. Voor een laadmix van 40% thuis, 40% werk en 20% onderweg is de gemiddelde kost 0,30 €/kWh.
 • De verdeling tussen brandstof en elektriciteitsverbruik voor plug-in hybrides. Kijk zeker naar de verbruikscijfers met lege batterij (typisch rond de 6 à 8 L/100 km, niet de gangbaar geafficheerde 1 à 3 L/100 km). 
  * Elektriciteits- en brandstofprijzen wisselen erg sinds september 2021; daarom nemen we hier de bedragen van zomer 2021 op. Maar de conclusies met de recente brandstof- en energieprijzen zijn gelijkaardig.

Laadinfrastructuur

De investerings- en beheerskosten van de laadinfrastructuur hangen af van het laadbeleid. In het rekenvoorbeeld is een thuislaadpunt (plaatsing en beheer) opgenomen in de leaseprijs.

Fiscaliteit

Deze bevat vijf componenten voor de werkgever**:

De belastingen:

 • De belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting: vaak inbegrepen in de leaseprijs, en ook in dit voorbeeld.

De solidariteitsbijdrage:

 • Dit bedrag is door de werkgever verschuldigd als de auto – naast professionele verplaatsingen – ook privé door de werknemer wordt gebruikt.
 • De solidariteitsbijdrage zal voor (nieuwe contracten van) conventionele wagens (benzine, diesel, CNG en plug-in hybride) stijgen vanaf 1/7/2023. 

De verworpen uitgave:

 • Een deel van de autokosten wordt in de berekening van de belastbare winst ‘verworpen’ en kan hierdoor niet in mindering worden gebracht van de belastingen. 

De fiscale aftrekbaarheid:

 • Quasi alle kosten (inclusief de btw en belastingen) kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Dit voordeel wordt voor (nieuwe contracten van) conventionele wagens (benzine, diesel, CNG en plug-in hybride) stapsgewijs afgebouwd vanaf 1/7/2023 tot 1/1/2026. 

Subsidies:

 • In Gent en Brussel worden specifieke subsidies geboden aan bepaalde voorwaarden.

Resultaat

Dit voorbeeld toont de TCO van drie voertuigen in het D-segment. Per voertuig tonen we de verschillende componenten. De TCO staat aangeduid met een zwart balkje: het zijn de totale cash-outkosten (de optelsom van de gekleurde balkjes) min het fiscaal effect.

De grafiek geeft per jaar een simulatie van de wijzigende fiscaliteit (de solidariteitsbijdrage en fiscale aftrek). Dit specifieke voorbeeld toont een positieve business case voor de elektrische wagen in 2022. En die case verbetert enkel maar de komende jaren.

Tot slot kunt u ook het voordeel alle aard berekenen. In veel gevallen komt de werknemer er voordeliger uit, maar dit bekijk je best per geval.

TCO in de praktijk

Meer weten over TCO?

 • De TCO kunt u berekenen via een gebruiksvriendelijke tool van de Vlaamse overheid
 •  Voor een volledige TCO-analyse kunt u terecht bij uw Q8 accountmanager.